Andr
Win
Blue
Green
CZ
DE

Ubytovací řád

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem,občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 14 hodin nejpozději do 17 hodin v den nástupu. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.

Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.

Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. v pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit v recepci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.

Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích a ve všech interiérech je zakázáno kouřit. Kouření je dovoleno pouze v restauraci mimo dobu oběda.

V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči, kromě první pomoci v areálu hotelu, si host hradí sám.

Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Psi a ostatní zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna ve zvláštním režimu jen po předchozí dohodě.

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci a na webových stránkách penzionu.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. v případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení.

Ubytovací řád je platný od 1.1.2011


Provozovatel:

Valerie Rossbachová
Penzion „U křížku“ – České Hamry č.p. 32

Penzion
Ubytování
Restaurace
Ceny ubytování
Ubytovací řád
Storno poplatky
Pergola
Doprava
Kontakt
Mapa
Slovníček
Fotogalerie
Okolí
Aktivity
Certifikát

Design: Karel Šístek © 2019   s využitím OpenClipart     Webmaster: Karel Šístek